PENDAPATAN KENA CUKAI

Terdapat 6 jenis pendapatan yang dikenakan cukai:

i. Seksyen 4(a)  : Perniagaan Terdapat 6 jenis pendapatan yang dikenakan cukai:
ii. Seksyen 4(b) : Penggajian
iii. Seksyen 4(c) : Dividen – Pengagihan keuntungan oleh Syarikat kepada pemegang saham.
iii. Seksyen 4(c)  : Faedah – Sejumlah wang yang dibayar kerana penggunaan sejumlah wang lain.
iv. Seksyen 4(d) : Sewa – Hasil diperoleh kerana memberi kebenaran menggunakan/menduduki.
iv. Seksyen 4(d : Royalti – Wang yang diterima oleh pemilik sesuatu aset.
v. Seksyen 4(e) : Pencen, anuiti
vi. Seksyen 4(f) : Lain-lain pendapatan