Audit

KEPENTINGAN AUDIT TAHUNAN

FRAZ Corporate Services merupakan one stop centre bagi perkhidmatan pengurusan syarikat di Shah Alam. Kami menyediakan servis akaun, penyediaan audit shah alam dan pengiraan cukai Audit tahunan merupakan satu proses penilaian bebas dari sesuatu pihak yang tidak berkepentingan. Didalam konteks pensyarikatan, audit adalah wajib bagi setiap tahun. Adalah menjadi kesalahan undang- undang sekiranya penyata kewangan …

KEPENTINGAN AUDIT TAHUNAN Read More »

pendaftaran syarikat sdn bhd

DOKUMEN AUDIT

Audit adalah satu proses pengesahan dimana akaun akan disahkan dengan bukti oleh auditor. Oleh itu amat penting untuk segala bukti transaksi telah disediakan. Amalan filing yang konsisten dan teratur akan menjadikan proses audit mudah dan cepat. Berikut adalah dokumen-dokumen yang diperlukan semasa proses audit -bank statement-senarai stock-senarai supplier-statement of accounts dari supplier-senarai penghutang (yang bisnes …

DOKUMEN AUDIT Read More »

APAKAH AUDIT TAHUNAN DAN KEPENTINGANNYA

Audit tahunan merupakan satu proses penilaian bebas dari sesuatu pihak yang tidak berkepentingan. Didalam konteks pensyarikatan, audit adalah wajib bagi setiap tahun. Adalah menjadi kesalahan undang- undang sekiranya penyata kewangan tidak diaudit. AUDITOR Auditor adalah pihak yang menjalankan proses audit. Bukan semua orang boleh menjalankan proses audit. Kesemua auditor memerlukan lesen yang dikeluarkan oleh Malaysia …

APAKAH AUDIT TAHUNAN DAN KEPENTINGANNYA Read More »

JIMAT KOS AUDIT DENGAN 5 LANGKAH BERIKUT

Penyata kewangan syarikat sdn bhd perlu diaudit setiap tahun. Perbincangan mengenai kepentingan audit telah dibincakang sebelum ini didalam artikel KEPENTINGAN AUDIT. Fokus artikel pada kali ini adalah mengenai lankah bagi jimat kos audit penyata kewangan. Ramai pemilik sdn bhd mengeluh kerana kos audit yang tinggi. Sebenarnya kos audit ini ditentukan berdasarkan nilai syarikat dan risiko …

JIMAT KOS AUDIT DENGAN 5 LANGKAH BERIKUT Read More »

pendaftaran syarikat sdn bhd

5 KEPENTINGAN AKAUN

KEPENTINGAN AKAUN KEPADA BISNES 1) Dapat mengenalpasti kedudukan kewangan syarikat Sangat penting kita kenalpasti kedudukan kewangan syarikat untuk mengelak dari kita membuat perbelanjaan yang tidak sesuai pada waktu dan mengelak dari masalah aliran tunai. Terlalu ramai perniaga yang mengalami masalah kena sekat dari membuat transaksi di bank disebabkan masalah baki bank yang tidak cukup untuk …

5 KEPENTINGAN AKAUN Read More »