audit

KEPENTINGAN AUDIT TAHUNAN

FRAZ Corporate Services merupakan one stop centre bagi perkhidmatan pengurusan syarikat di Shah Alam. Kami menyediakan servis akaun, penyediaan audit shah alam dan pengiraan cukai Audit tahunan merupakan satu proses penilaian bebas dari sesuatu pihak yang tidak berkepentingan. Didalam konteks pensyarikatan, audit adalah wajib bagi setiap tahun. Adalah menjadi kesalahan undang- undang sekiranya penyata kewangan …

KEPENTINGAN AUDIT TAHUNAN Read More »

APAKAH AUDIT TAHUNAN DAN KEPENTINGANNYA

Audit tahunan merupakan satu proses penilaian bebas dari sesuatu pihak yang tidak berkepentingan. Didalam konteks pensyarikatan, audit adalah wajib bagi setiap tahun. Adalah menjadi kesalahan undang- undang sekiranya penyata kewangan tidak diaudit. AUDITOR Auditor adalah pihak yang menjalankan proses audit. Bukan semua orang boleh menjalankan proses audit. Kesemua auditor memerlukan lesen yang dikeluarkan oleh Malaysia …

APAKAH AUDIT TAHUNAN DAN KEPENTINGANNYA Read More »