SERVIS

MalaysiaBiz.Net adalah sebuah portal informasi bisnes. MalaysiaBiz.Net diuruskan oleh FRAZ Corporate Services, merupakan sebuah syarikat setiausaha yang berpengalaman luas dalam membantu syarikat Sdn Bhd dan juga enterprise. MalyasiaBiz.Net juga menyediakan perkhidmatan berikut:

  • Daftar syarikat
  • Akaun tahunan dan bulanan
  • Penyediaan audit tahunan
  • Pengiraan cukai
  • Pengiraan zakat