SERVIS

MalaysiaBiz.Net adalah sebuah portal informasi bisnes. MalaysiaBiz.Net diuruskan oleh FRAZ Corporate Services, merupakan sebuah syarikat setiausaha yang berpengalaman luas dalam membantu syarikat Sdn Bhd dan juga enterprise. MalayiaBiz.Net merupakan pusat solusi setempat kerana kami menyediakan akses dan hubungan kepada rakan niaga yang berlesen bagi perkhidmatan akaun, audit, cukai dan pengiraan zakat bagi memudahkan pengurusan perniagaan anda.