pendaftaran syarikat sdn bhd

DOKUMEN AUDIT

Audit adalah satu proses pengesahan dimana akaun akan disahkan dengan bukti oleh auditor. Oleh itu amat penting untuk segala bukti transaksi telah disediakan.

Amalan filing yang konsisten dan teratur akan menjadikan proses audit mudah dan cepat. Berikut adalah dokumen-dokumen yang diperlukan semasa proses audit

-bank statement
-senarai stock
-senarai supplier
-statement of accounts dari supplier
-senarai penghutang (yang bisnes berhutang)
-senarai pemiutang (yang berhutang dengan bisnes)
-petty cash listing (maklumat aliran duit tunai keluar masuk)
-senarai jualan
-senarai belian
-resit perbelanjaan
-invois jualan
-senarai pekerja dan bayaran gaji
-penyata bayaran KWSP and SOCSO pekerja

Senarai Di atas hanyalah sebahagian daripada dokumen yang diperlukan. Auditor mungkin akan meminta lebih dokumen sekiranya diperlukan.